Vores forening er etableret i 1998 og består i øjeblikket af 119 lejligheder. Tallet ændres i takt med at flere og flere beboere vælger at sammenlægge med nabolejlighederne.

A/B Frk. Munck er en moderne andelsboligforening med grønne børnevenlige områder, eget internet og adgang til fællesvaskeri.

Ejendommen bliver løbende renoveret, og blev i 2004 udvidet med nyetablerede taglejligheder og lukkede altantårne. I 2012 har vi udskiftet hoveddørene til opgangene og til kældernedgangene, og i efteråret 2013 fik foreningen etableret fjernvarme og ny moderne varmecentral.

Der er 2011 lavet en 10 årig vedligeholdelsesplan igennem firmaet Alectia.

Vores ejendom er energimærket (se under fanebladet "Downloads")

A/B Frk. Munck ligger centralt og tæt på indkøbsmuligheder, offentlige transport (bus, S-togs linjerne A og F, samt kommende Metro ved Nørrebro station). Der er naturskønneområder i nærmiljøet som Utterslev Mose, Bispebjerg Hospital, Lersøparken og Bispebjerg Kirkegård ved Grundtvigskirken.

Bygningerne er opført i 1942 og tilhørte tidligere Københavns Kommune, der overvejende udlejede til Bispebjerg Hospitals ansatte.

Vi håber du får fornøjelse af vores hjemmeside og måske bliver kommende andelshaver. 

A/B Frk.Munck, Charlotte Muncks Vej 1-17 & Tagensvej 196 A-E, 2400 København NV

Adresse: Charlotte Muncks Vej 7, kld., 2400 København NV

Email: bestyrelsen@frkmunck.dk

Info til beboerne:

Generalforsamling:

Seneste ordinære Generalforsamling blev afholdt mandag d. 21/5- 2015.

Referat findes på ejendom.net

 

Varmeregnskab:

Interesserede kan kontakte bestyrelsen for at se det.

Internet:

Ingen driftsforstyrrelser.

Haveudvalg:

Kontakt bestyrelsen hvis du kunne have interesse i at deltage i arbejdet med at forskønne vores grønne områder.

Bestyrelsen:

Foreningen holder kontortid en gang om måneden fra kl. 19.00 - 20.00 på adressen Charlotte Muncks Vej 3, kld. Se opslag i opgangene for datoer. Bestyrelsen kan også kontaktes på nedenstående mail: bestyrelsen@frkmunck.dk

Bestyrelsesmøder afholdes også en gang om måneden. Mødet er lukket for beboerne.

Kontakt varmemester Allan hvis dette er af interesse.

Der er mulighed for at blive tilmeldt SMS service, hvor man pr. SMS informeres om, når der lukkes for det varme vand eller internettet er nede m.m.

Ejendomsservice:

Allan Rasmussen

Tlf.: 2712 1097

Ved akut opstået skade:

Tlf. 2712 1097 hele døgnet

Administrator:

DATEA.

For oplysninger se under fanebladet Bestyrelsen